ALGEMENE VOORWAARDEN Yogaschool Noord 

 

1. Begrippen

1.1  Yogaschool Noord is gevestigd te (1021 EZ) Amsterdam aan de Nachtegaalstraat 157  en de Plotterstraat 24 (1033 RX) en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 61336726.

1.2  Algemene Voorwaarden: deze door Yogaschool Noord gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yogaschool Noord, www.yogaschoolnoord.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op: www.yogaschoolnoord.nl/algemenevoorwaarden

1.3  Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Yogaschool Noord georganiseerde Workshops en Retreats.

1.4  10 ritten kaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.6.

1.5  Lidmaatschap: een door Yogaschool Noord uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yoga lessen bij Yogaschool Noord.

1.6  Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen yogales bij Yogaschool Noord, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

1.7  Privé Les: een privé yogales bij Yogaschool Noord, waarvoor de Student van te voren een afspraak moet maken, zoals verder beschreven in artikel 3.8.

1.8  5 keer per maand een abonnement voor vijf lessen per maand, zoals bedoeld in artikel 3.4.

1.9 1x per week abonnement

1.10 Intro Kaart: een introductie kaart die eenmalig afgenomen kan worden door nieuwe studenten 

1.11  Retreat: een door Yogaschool Noord georganiseerd yoga retreat.

1.12  Retreat Deelnemer: degene die een door Yogaschool Noord georganiseerd yoga retreat volgt c.q. wenst te volgen.

1.13  Student: degene die (privé) yoga les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Yogaschool Noord

1.14  Website: de website van Yogaschool Noord: www.yogaschoolnoord.nl

1.15  Workshop: een bij Yogaschool Noord te geven of gegeven yoga workshop. 


 

2. Toepasselijkheid

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschappen en, voorzover van toepassing, op de 10 rittenkaart, de Intro Kaart, de yoga therapie lessen, de prive lessen, de zwangerschapsyoga lessen, de massages alsmede op alle Retreats en Workshops.

2.2 Door deelname aan een yogales van Yogaschool Noord, verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3  Yogaschool Noord kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Yogaschool Noord zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

3. Lidmaatschap, 10 Lessenkaart, Intro Kaart en Losse Lessen

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Lidmaatschap, een 10 Lessenkaart of een eenmalige intro kaart. Ook zijn Losse Lessen beschikbaar.

3.2 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogaschool Noord het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

3.3 Yogaschool Noord geeft de volgende Lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

 

3.3 (a) LIDMAATSCHAP ONBEPERKT

Het Onbeperkt Lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal yoga lessen, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling via automatische incasso.

3.3. (b) De looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste drie maanden, wordt het Lidmaatschap automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd.

3.3. (c) De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. Dus start je op 25 maart, dan loopt het abonnement van 25 maart tot en met 25 april. Minimale looptijd is drie maanden.

3.3. (d) Na een duur van 3 maanden is het abonnement per maand eenvoudig met een e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl stop te zetten. Opzeggen kan op elk moment, met 15 dagen notice voor het einde van de looptijd van je abonnement. Dus als je abonnement is ingegaan op 25 maart, dan dien je het uiterlijk op de 9e van de maand op te zeggen (15 dagen voor notice). Het abonnement kan niet worden omgezet.

3.3 (e) Een abonnement kan per jaar 2 keer kosteloos 'on hold' worden gezet vanwege vakantie/ziekte etc. Dat is voor een periode van minimaal 2 weken en maximaal 2 maanden. Bij zwangerschap gelden andere regels. Het on hold zetten dient tijdig en ten minste 2 weken voorafgaand aan de periode te worden aangegeven. Het on hold zetten  (pauze) dient schriftelijk te worden doorgegeven d.m.v. een e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl of via dit formulier. Zet je je abonnement meer dan 2 x per jaar on hold? Dan wordt er per keer 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Een abonnement kan maximaal 3 x per jaar on hold worden gezet.

3.3. (f) Een Student kan alleen gebruik maken van een Lidmaatschap bij betaling via een automatische incasso.

3.3. (g) Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogaschool Noord het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

 

3.3.2 JAARABONNEMENT ONBEPERKT

Het Onbeperkt Lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal yoga lessen, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling via automatische incasso.

3.3. (b) De looptijd van een Onbeperkt Lidmaatschap is minimaal twaalf (12) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste twaalf maanden, wordt het Lidmaatschap automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd.

3.3. (c) De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. Dus start je op 25 maart, dan loopt het abonnement van 25 maart 2019 tot 25 maart 2020.  25 april. Looptijd is 12 maanden.

3.3. (d) Na een duur van 12 maanden is het abonnement per maand eenvoudig met een e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl stop te zetten. Opzeggen kan op elk moment, met 15 dagen notice voor het einde van de looptijd van je abonnement. Dus als je abonnement is ingegaan op 25 maart, dan dien je het uiterlijk op de 9e van de maand op te zeggen (15 dagen voor notice). Het abonnement kan tussentijds niet worden omgezet.

3.3 (e) Een abonnement kan per jaar 2 keer kosteloos 'on hold' worden gezet vanwege vakantie/ziekte etc. Dat is voor een periode van minimaal 2 weken en maximaal 2 maanden. Bij zwangerschap gelden andere regels. Het on hold zetten dient tijdig en ten minste 2 weken voorafgaand aan de periode te worden aangegeven. Het on hold zetten  (pauze) dient schriftelijk te worden doorgegeven d.m.v. een e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl of via dit formulier. Zet je je abonnement meer dan 2 x per jaar on hold? Dan wordt er per keer 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Een abonnement kan maximaal 3 x per jaar on hold worden gezet.

3.3. (f) Een Student kan alleen gebruik maken van een Lidmaatschap bij betaling via een automatische incasso.

3.3. (g) Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogaschool Noord het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

 

3.4.1 VIJF (5) KEER PER MAAND LIDMAATSCHAP

3.4. (a)Het 5 keer per maand lidmaatschap geeft recht op een vijf (5) yogalessen per maand, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling via automatische incasso.

3.4. (b) De looptijd van het 5 keer per maand lidmaatschap is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste drie maanden, wordt het Lidmaatschap automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd.

3.4. (c)   De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten. Dus start je op 25 maart, dan loopt het abonnement van 25 maart tot en met 25 april. Minimale looptijd is drie maanden.

3.4. (d)   Na een duur van 3 maanden is het 5x per maand abonnement per maand eenvoudig met een e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl stop te zetten. Opzeggen kan op elk moment, met 15 dagen notice voor het einde van de looptijd van je abonnement. Dus als je abonnement is ingegaan op 25 maart, dan dien je het uiterlijk op de 9e van de maand op te zeggen (15 dagen voor notice). Het abonnement kan in overleg worden omgezet naar een onbeperkt abonnement.

3.4 (e) Een abonnement kan per jaar 2 keer kosteloos 'on hold' worden gezet vanwege vakantie/ziekte etc. Dat is voor een periode van minimaal 2 weken en maximaal 2 maanden. Bij zwangerschap gelden andere regels. Het on hold zetten dient tijdig en ten minste 2 weken voorafgaand aan de periode te worden aangegeven. Het on hold zetten  (pauze) dient schriftelijk te worden doorgegeven d.m.v. een e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl of via dit formulier. Zet je je abonnement meer dan 2 x per jaar on hold? Dan wordt er per keer 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Een abonnement kan maximaal 3 x per jaar on hold worden gezet.

Als er zeer bijzondere omstandigheden zijn, is het altijd goed om de mogelijkheden te bespreken.

3.4. (f) Een Student kan alleen gebruik maken van het 5 keer per maand lidmaatschap bij betaling via een automatische incasso.

3.4. (g) Het 5 keer per maand lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogaschool Noord het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

 

3.4.2  Een (1) KEER PER WEEK LIDMAATSCHAP

 

3.4. 2(a) Het 1 keer per week lidmaatschap geeft recht op een vier (4) yogalessen binnen 28 dagen, gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Betaling via automatische incasso.

3.4.2 (b) De looptijd van het 1 keer per week lidmaatschap is minimaal drie (3) achtereenvolgende kalendermaanden. Na de eerste drie maanden, wordt het Lidmaatschap automatisch en stilzwijgend omgezet in een voortdurende overeenkomst voor onbeperkte tijd.

3.4.2 (c)  De ingangsdatum van een Lidmaatschap is vanaf het moment van afsluiten en hernieuwt zich na 28 dagen. Minimale looptijd is drie maanden.

3.4.2 (d)  Na een duur van 3 maanden is het 1 keer per week abonnement per maand eenvoudig met een e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl stop te zetten. Opzeggen kan op elk moment, met 15 dagen notice voor het einde van de looptijd van je abonnement. Dus als je abonnement is ingegaan op 25 maart, dan dien je het uiterlijk op de 9e van de maand op te zeggen (15 dagen voor notice). Het abonnement kan in overleg worden omgezet naar een onbeperkt abonnement.

3.4.2 (e) Een abonnement kan per jaar 2 keer kosteloos 'on hold' worden gezet vanwege vakantie/ziekte etc. Dat is voor een periode van minimaal 2 weken en maximaal 2 maanden. Bij zwangerschap gelden andere regels. Het on hold zetten dient tijdig en ten minste 2 weken voorafgaand aan de periode te worden aangegeven. Het on hold zetten  (pauze) dient schriftelijk te worden doorgegeven d.m.v. een e-mail naar info@yogaschoolnoord.nl of via dit formulier. Zet je je abonnement meer dan 2 x per jaar on hold? Dan wordt er per keer 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. Een abonnement kan maximaal 3 x per jaar on hold worden gezet.

Als er zeer bijzondere omstandigheden zijn, is het altijd goed om de mogelijkheden te bespreken.

3.4.2 (f) Een Student kan alleen gebruik maken van het 1 x per week  lidmaatschap bij betaling via een automatische incasso.

3.4.2 (g) Het  1 x per week lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yogaschool Noord het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.

 

3.5 Intro Kaart

3.5. (a) De Intro Kaart is éénmalig aan te schaffen door nieuwe studenten.

3.5 (b) De Intro Kaart is vanaf de datum dat de eerste les word gevolgd geldig.

 

3.6 10 RITTENKAART

Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.

Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Rittenkaart.

 

3.7 LOSSE LES

Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yogaschool Noord, Anders dan op basis van een Lidmaatschap.

 

3.8 PRIVE LES

Een Prive les is een 1 op 1 les met de docent naar keuze die de Student kan boeken voor 60,75 of 90 minuten. De les kan eenmalig of in een pakket van 5 lessen worden afgenomen.

Annuleren kan kosteloos, tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Een annulering kan je direct aan de therapeut doorgeven.

 

 

3.9 YOGA THERAPIE

Een Yoga Therapie les is een 1 op 1 les die de Student kan boeken voor 60, 75 of 90 minuten. De les kan eenmalig of in een pakket van 5 lessen worden afgenomen.

Annuleren kan kosteloos, tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Een annulering kan je direct aan de therapeut doorgeven.

 

 

3.10 ZWANGERSCHAPSYOGA

Dit zijn lessen speciaal voor zwangeren. Voor deze lessen dient een aparte rittenkaart aangeschaft te worden.

 

3.10.1  10 RITTENKAART ZWANGERSCHAPSYOGA

Deze kaart geeft recht op 10 lessen zwangerschapsyoga. De kaart is 6 maanden geldig. Met deze kaart kunnen ook alle andere reguliere lessen gevolgd worden die in het rooster vermeld staan.  Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Rittenkaart.

 

3.10.2   5 RITTENKAART ZWANGERSCHAPSYOGA

Deze kaart geeft recht op 5 lessen zwangerschapsyoga. De kaart is 4 maanden geldig. Met deze kaart kunnen ook alle andere reguliere lessen gevolgd worden die in het rooster vermeld staan. Het bepaalde in artikel 8 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 5 Rittenkaart.

 

3.10.3 LOSSE LES ZWANGERSCHAPSYOGA

Dit is een eenmalige door een Student te betalen losse zwangerschapsyogales te volgen bij Yogaschool Noord.

 

4. Betaling en Prijswijziging

4.1  Alle yoga lessen van Yogaschool Noord moeten voorafgaand aan de te volgen van de yoga les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via pin, via automatische incasso.

4.2 De automatische incasso geschiedt rond de dag van afsluiten van het abonnement. Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal er €25,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling het account van de betreffende Student op te schorten tot de betaling is voldaan.

4.3 Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website.

4.4  Voorafgaand aan elke yoga les dient de Student zich te melden bij de receptie van Yogaschool Noord. Nadat de medewerker van Yogaschool Noord de inschrijving en betaling voor de betreffende yoga les heeft gecontroleerd krijgt de Student een badge. Deze badge dient voor aanvang van de yoga les aan de betreffende yoga docent te worden gegeven.

 

5. Reserveren voor lessen

5.1 Voor de lessen bij Yogaschool Noord kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. Een gereserveerde les kan tot 2 uur voor aanvang van de les online worden geannuleerd. Annuleringen die korter dan 2 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht op de 10 Rittenkaart, een 5 keer per maand abonnement of een intro kaart. Voor een Onbeperkt Yoga Abonnement wordt een penalty fee (boete) van 3 euro per les in rekening gebracht.

 

Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:.

 • Lessen kunnen online via het de website geboekt worden, dus niet telefonisch of per e-mail.
 • Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.
 • Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yogaschool Noord komen. Voor lessen is altijd minimaal een walk-in plek beschikbaar. Je moet dan wel op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat kosteloos tot 2 uur voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.
 • Annuleren van de les kan alleen via de website en niet via telefoon of e-mail.

 

6. Huisregels

6.1 Alle Studenten dienen de huisregels van Yogaschool Noord in acht te nemen:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Yogaschool Noord er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Yogaschool Noord.
 • Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere Studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen.
 • Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waarin je je makkelijk kunt bewegen.
 • Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
 • Geen schoenen dragen in de yoga studio’s.
 • Yogaschool Noord stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de yoga
les. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te 
worden door de Student die daarvan gebruik heeft gemaakt.
 • Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Studenten verzocht voor, tijdens en na de yoga les niet te praten in de yoga studio en in de 
andere ruimten zachtjes te praten.
 • Bij ongepast gedrag, zoals pesten, discriminatie of het creëren van een onveilig gevoel behoudt Yogaschool Noord zich het recht voor Studenten de toegang to Yogaschool Noord te ontzeggen.
 • De (lichamelijke) integriteit van Studenten dient altijd gerespecteerd te 
worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogaschool Noord niet getolereerd.

6.2 Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor Studenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Yogaschool Noord te ontzeggen en het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

 

7. Lesrooster

7.1  Het actuele geldende lesrooster staat op de Website. Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail.

7.2  Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde yoga docent te wijzigen, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de docent). In dat geval vindt geen restitutie van Lidmaatschapsgeld plaats.

7.3  Yogaschool Noord is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op (feest)dagen de deuren te sluiten.

 

8. Vroegtijdige beëindiging Lidmaatschap in geval van ziekte

8.1  Bij langdurige ziekte of een blessure kan door de Student het Lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd. Een verzoek om vroegtijdige beëindiging moet schriftelijk worden ingediend bij Yogaschool Noord en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: info@yogaschoolnoord.nl.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1  Het volgen van yogalessen, Workshops of Retreats en het achter laten van spullen in de kleedkamers, geschiedt op eigen risico van de Student. Yogaschool Noord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen), Workshops of Retreats en het achter laten van spullen in de kleedkamers, bij Yogaschool Noord.

9.2  Yogaschool Noord werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Yogaschool Noord, aanvaardt de Student dit risico op een blessure. Yogaschool Noord biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop of Retraite.

Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.

Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke 
beperkingen.

Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

 

10. Persoonsgegevens

10.1  Yogaschool Noord verzamelt persoonsgegevens van de Studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en informatie-doeleinden. Yogaschool Noord gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neem daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

10.2  Yogaschool Noord gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogaschool Noord en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yogaschool Noord, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogaschoolnoord.nl. De Student is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van Yogaschool Noord gebruik kan worden gemaakt.

10.3  Yogaschool Noord geeft de persoonsgegevens van de Studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1  Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Onbeperkt Lidmaatschap, een 5 keer per maand lidmaatschap, een 1 keer per week abo, een Intro Kaart, Een 10 Rittenkaart,  dan wel het volgen van (privé) yoga les(sen), Workshops of Retreats of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yogaschool Noord zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

 

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WORKSHOPS EN RETREATS VAN Yogaschool Noord

12. Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden en begrippen

12.1 Deze Aanvullende Voorwaarden gelden bij Retreats en Workshops in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Workshop of Retreat verklaart de betreffende Deelnemer of Retraet Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.

12. 2 In de Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de hieronder aangegeven betekenis.

Deelnemer: degene die een Workshop volgt of wenst te volgen;

Deposit: 50% van de Retreat prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retreat geldt.

Prijs: de totale prijs van een Workshop of een Retreat, inclusief de Deposit;

Retreat Deelnemer: degene die aan een Retreat deelneemt of wenst deel te nemen.

 

13. Deelname Workshop c.q. Retreat en Inschrijfgeld

13.1  Een Deelnemer of een Retreat Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop c.q. Retreat nadat deze zich vooraf bij Yogaschool Noord daarvoor heeft ingeschreven. Inschrijving kan direct via de website of per e-mail aan info@yogaschoolnoord.nl. Een inschrijving via de website of per e-mail wordt gezien als een geldende inschrijving, ook al is de betaling voor de workshop c.q. retreat nog niet bij Yogaschool Noord binnen. Voor de inschrijving gelden dan ook de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven. Een plaats in de Workshop c.q. Retreat is echter pas gegarandeerd nadat Yogaschool Noord betaling van het inschrijfgeld c.q. de Deposit heeft ontvangen.

13.2  Voor sommige Workshop en Retreats geldt een zogeheten “Early bird” tarief. 
Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

 

14. Betaling

14.1 Voor deelname aan een Workshop of een Retreat moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Retreat betaald worden. Betaling kan worden gedaan via automatische incasso, Pin/Contant of via Credit Card (Master of Visa Card). In overleg kan voor de workshop op de dag zelf in de studio met pin/contant betaald worden.

14.2 Bij deelname aan een Retreat dient het bedrag uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de geplande Retreat te worden voldaan.

 

15. Annulering deelname Workshop

15.1  Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogaschoolnoord.nl.

15.2  Tot 14 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval de Prijs voor de workshop wordt terugbetaald onder inhouding van € 7,50,- administratiegeld.

15.3 Tot 7 dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

15.4  Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen 7 dagen tot aan 48 uur voor een geplande Workshop annuleert, wordt:

- 100% van de Prijs van de workshop in rekening gebracht, óf`;

- de inschrijving naar de volgende editie verplaatst.

15.5 Annuleringen na 48 uur worden volledig in rekenschap gebracht.

 

16. Annulering deelname Retreat / annulering Retreat

16.1  Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yogaschoolnoord.nl.

16.2  Tot 90 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren in welk geval 100 euro administratiekosten worden berekend. . 

16.3  Binnen 90 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

16.4  Indien de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen dagen voor aanvang van de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

16.5  Indien de Retreat Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

16.6  Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor de Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds betaalde inschrijfgeld  per ommegaande terugbetaald.

 

17. Workshop rooster

17.1  Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail.

17.2  Yogaschool Noord behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht (waaronder ziekte van de betreffende docent). In dat geval zal reeds betaald inschrijfgeld gerestitueerd worden.

 

18. Klachten procedure

Wij proberen je zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de  geboden dienstverlening en niet alles naar wens is verlopen. Yogaschool Noord beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Om jouw klacht goed te kunnen afhandelen en te zorgen dat wij kunnen leren van jouw klacht, vragen wij je onderstaande procedure te gebruiken voor het indienen van je klacht.

 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Je uiting van ontevredenheid of klacht kan je  aan Esther van Voorst en Sina Kaden van Yogaschool Noord kenbaar maken. Dit kan schriftelijk (info@yogaschoolnoord.nl). Wij gaan je klacht aannemen en zorg dragen voor een correcte afhandeling binnen 4 weken.

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen dan wordt uw hiervan binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Wij streven ernaar binnen 4 weken uitsluitsel te geven. 

Geef een heldere omschrijving van je klacht met de nodige details en stuur een mail naar info@yogaschoolnoord.nl. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

Wanneer je het oneens bent met de afhandeling van jouw bezwaarschrift kun je je richten tot mr. L.N. Huizenga van YorkAdvocaten.

Je dient hiervoor wel eerst de klachtenprocedure van Yogaschool Noord te hebben doorlopen. Het oordeel van de advocaat is voor Yogaschool Noord bindend. Eventuele consequenties worden door Yogaschool Noord snel afgehandeld. 

 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.